Colt 45

สายพันธุ์

กัญชาสายพันธุ์ Hybrid

THC

25-28%

Colt 45

กรุณาเลือกขนาด:

รายละเอียด

Colt 45 เป็นไฮบริดเอนทิก้าแบบอิง Indica ดอกไม้ชนิดนี้สามารถให้ผลที่สูงส่ง มีความรอบคอบ และสร้างสรรค์ Colt 45 สามารถช่วยให้สามารถการออกกำลังกายได้ดี เดินป่า หรือเที่ยวกลางคืน สำหรับผลลัพธ์ทางร่างกายนั้น Colt 45 ให้การบรรเทาอาการปวดและช่วยเมื่อยล้าเรื้อรัง

Colt 45 เป็นดอกแบบตูมที่มีมิติและมีลักษณะเป็นแก๊สซึ่งให้การหายใจเข้าแบบแก๊สพร้อมกับหายใจออกที่เป็นดิน

ข้อคำเตือนและควรระวังในการใช้กัญชา:
  • ห้ามใช้ในที่สาธารณะ ให้ใช้ได้เฉพาะในที่พักอาศัยส่วนบุคคลเท่านั้น
  • ห้ามใช้ในขณะขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานกับเครื่องจักร ใบอนุญาตต่างๆ ของคุณจะถูกยกเลิกได้
  • ห้ามใช้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
  • ห้ามนำกัญชาไปใช้ผสมกับสารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสูบหรือผสมกับแอลกอฮอล์เพื่อการดื่ม