Cookies'n Cream

สายพันธุ์

กัญชาสายพันธุ์ Hybrid

THC

25%

Cookies'n Cream

กรุณาเลือกขนาด:

รายละเอียด

Cookies and Cream หรือที่เรียกว่า "Cookies N Cream" และ "Cookies & Cream" เป็นกัญชาสายพันธุ์ลูกผสม Hybrid ที่ทำขึ้นจากการผสมข้ามระหว่าง Starfighter และ GSC phenotype ที่ไม่เปิดเผย ความหลากหลายที่มีรสหวานนี้ช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วยได้ตลอดทั้งวัน แต่ปริมาณที่สูงอาจทำให้นอนหลับได้เร็ว

Cookies and Cream เป็นที่หนึ่งในประเภท Hybrid ของ 2014 Denver Cannabis Cup สายพันธุ์นี้เดิมได้รับการพัฒนาโดย Exotic Genetix

ข้อคำเตือนและควรระวังในการใช้กัญชา:
  • ห้ามใช้ในที่สาธารณะ ให้ใช้ได้เฉพาะในที่พักอาศัยส่วนบุคคลเท่านั้น
  • ห้ามใช้ในขณะขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานกับเครื่องจักร ใบอนุญาตต่างๆ ของคุณจะถูกยกเลิกได้
  • ห้ามใช้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
  • ห้ามนำกัญชาไปใช้ผสมกับสารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสูบหรือผสมกับแอลกอฮอล์เพื่อการดื่ม