เจลาโต้

สายพันธุ์

กัญชาสายพันธุ์ Hybrid

THC

16%

กลิ่น

Sunset Sherbet x Girl Scout Cookies

เจลาโต้

กรุณาเลือกขนาด:

รายละเอียด

ลูกผสมที่มี Indica เอนสูง มีรายละเอียดของสมุนไพรและดินควันของมันจะออกแนวราบรื่นและทิ้งความรู้สึกนุ่มนวลและครีมไว้ ซึ่งถือเป็นสายพันธุ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับใช้งานในสังคมและมีความกลมกล่อมสูง

ข้อคำเตือนและควรระวังในการใช้กัญชา:
  • ห้ามใช้ในที่สาธารณะ ให้ใช้ได้เฉพาะในที่พักอาศัยส่วนบุคคลเท่านั้น
  • ห้ามใช้ในขณะขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานกับเครื่องจักร ใบอนุญาตต่างๆ ของคุณจะถูกยกเลิกได้
  • ห้ามใช้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
  • ห้ามนำกัญชาไปใช้ผสมกับสารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสูบหรือผสมกับแอลกอฮอล์เพื่อการดื่ม