Runtz

สายพันธุ์

กัญชาสายพันธุ์ Hybrid

THC

20%

กลิ่น

เจลาโต้ x Zkittlez

Runtz

กรุณาเลือกขนาด:

รายละเอียด

Runtz เป็นไฮบริดที่สมดุล สายพันธุ์แคลิฟอร์เนียที่หายากซึ่งให้ครีมที่นุ่มนวลราวกับควันด้วยสีสันที่เหลือเชื่อ กลิ่นของผลไม้ที่ฉุนและกลิ่นที่ซึมซาบ

ข้อคำเตือนและควรระวังในการใช้กัญชา:
  • ห้ามใช้ในที่สาธารณะ ให้ใช้ได้เฉพาะในที่พักอาศัยส่วนบุคคลเท่านั้น
  • ห้ามใช้ในขณะขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานกับเครื่องจักร ใบอนุญาตต่างๆ ของคุณจะถูกยกเลิกได้
  • ห้ามใช้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
  • ห้ามนำกัญชาไปใช้ผสมกับสารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสูบหรือผสมกับแอลกอฮอล์เพื่อการดื่ม