Golden Tiger

สายพันธุ์

กัญชาสายพันธุ์ Sativa

THC

24%

Golden Tiger

กรุณาเลือกขนาด:

รายละเอียด

Golden Tiger (เสือทอง) เป็นดอกกัญชาที่สร้างขึ้นจากสายพันธุ์ไทยสองสายพันธุ์และมาลาวีสองสายพันธุ์ เพาะพันธุ์โดย Ace Seeds โดยดอกกัญชา Sativa บริสุทธิ์นี้เป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนจาก เกาะช้างไทยและม้งไทย ผสมกับมาลาวีและมาลาวีรุ่นที่ 3

กัญชา Sativa อันทรงพลังนี้ไม่เหมาะสำหรับมือใหม่ เพราะมันส่งผลให้มีการกระตุ้นที่ยาวนาน จะทำให้เสมือนมีอาการประสาทหลอน ด้วยโพรไฟล์เทอร์พีนที่เจิดจ้าด้วยกลิ่นของดอกไม้และทาร์ตเลมอน จะส่งผลกระทบทางร่างกายและจิตใจให้รู้สึกกระฉับกระเฉง นั่นจะทำให้ Sativa มีความออกฤทธิ์ได้สูงสุด กัญชา Sativa สายพันธุ์นี้มีเวลาออกดอกนาน 11 ถึง 14 สัปดาห์

ข้อคำเตือนและควรระวังในการใช้กัญชา:
  • ห้ามใช้ในที่สาธารณะ ให้ใช้ได้เฉพาะในที่พักอาศัยส่วนบุคคลเท่านั้น
  • ห้ามใช้ในขณะขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานกับเครื่องจักร ใบอนุญาตต่างๆ ของคุณจะถูกยกเลิกได้
  • ห้ามใช้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
  • ห้ามนำกัญชาไปใช้ผสมกับสารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสูบหรือผสมกับแอลกอฮอล์เพื่อการดื่ม