Phra Khanong

5/38 Pridi Banomyong 3 Alley, Phra Khanong, Bangkok 10110

About Thai Cannabis Club - Phra Khanong

Cannabis dispensary in Phra Khanong just off of Pridi Banomyong 3 Alley. You can find the GREAT cannabis flowers here.

Thai Cannabis Club - Phra Khanong