ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Animal Mints

50/50 HYBRID

สายพันธุ์

Hybrid

THC

32%

Sativa

Indica

50% 50%
 - Animal Mints

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Animal Mints is an evenly balanced hybrid strain (50% indica/50% sativa) created through crossing the classic Thin Mint Girl Scout Cookies X Fire OG strains.

Looking for an insanely delicious toke that will hit both mind and body with a high level of potency?

Animal Mints is totally it. This baby packs a super sweet minty cookie flavor into each and every toke, with a lightly nutty vanilla exhale.

The aroma is of earthy pine with a hint of sharp mint and pungent diesel, all wrapped up with a notable cookie effect as the nugs are burned.

The Animal Mints high is just as delightful as the flavor, with long-lasting effects that are perfect for kicking back after a long and stressful day.

You'll feel a cerebral effect first, filling your mind with a sleepy lifted sense that leaves you totally stoned and fading in and out of focus.

A full heavy body high comes next, lulling you into a state of couch lock before you drift away into peaceful sedation.

ประสิทธิผล

  • cerebral
  • uplifted
  • sleepy

รสชาติ

  • nutty
  • pine
  • sour

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538