เงื่อนไขข้อตกลงในการใช้งาน

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้:

'เรา/พวกเรา/ของเรา' หมายถึง ชมรมกัญชาไทย (Thai Cannabis Club)
'เว็บไซต์' หมายถึงเว็บไซต์
'คุณ/ของคุณ' หมายถึงผู้ใช้บริการออนไลน์

การใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แสดงด้านล่าง ก่อนใช้เว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราวันนี้หรือเวลาใดๆ ในอนาคต คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ใช้กับบริการใดๆ และทั้งหมดที่นำเสนอ

เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ และคุณมีหน้าที่ตรวจสอบการอัปเดตในการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากทำการแก้ไขออนไลน์แล้ว แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ที่กำหนดโดยบริษัทของเรา

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เราเป็นเจ้าของและ/หรือจัดการลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าทั้งหมดภายในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรูปภาพของธุรกิจใดๆ ที่แสดงอยู่บนฐานข้อมูลเว็บไซต์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์

เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามทั้งหมดเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สามหรือธุรกิจในเครือของพวกเขา เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่เกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของเรา

ห้ามคัดลอก แจกจ่ายซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ แคช ส่งผ่าน ดาวน์โหลด แสดง ผลิตซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข สร้างงานลอกเลียนแบบ หรือดึงข้อมูลหรือนำกลับมาใช้ใหม่

ความรับผิด

เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบและความรับผิดทั้งหมดสำหรับเนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา ไม่มีการรับประกันว่าข้อมูลมีความถูกต้อง ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้ที่จะตีความเพื่อจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดชอบของบริษัทในการสื่อให้เข้าใจผิดโดยฉ้อฉล หรือการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือพนักงานของบริษัท การสูญเสียเงินหรือรายได้ การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียผลกำไรหรือสัญญา การสูญเสียเงินออมที่คาดหวัง การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียค่าความนิยม และการสูญเสียการจัดการหรือเวลาในสำนักงานล้วนเป็นตัวอย่างของการสูญเสีย

เนื่องจากผู้ให้บริการโฮสต์ของเรารับประกันความพร้อมในการทำงาน 99.9% เราไม่สามารถสัญญาได้ว่าเว็บไซต์ของเราจะออนไลน์ตลอดเวลา

เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อขัดขวาง สร้างความเสียหาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ

เราจะไม่รับผิดชอบหากเราไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา

สินค้าและการให้บริการที่ดำเนินการในธุรกิจที่ลงประกาศโฆษณากับทางเว็บไซต์ Thai Cannabis Club ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหาร เครื่องดื่ม การให้บริการทั้งหมดนั้น หากมีการใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชา จะต้องให้มีผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีสาร THC ไม่เกิน 0.2% ตามที่กฏหมายเท่านั้น ทางเว็บไซต์ Thai Cannabis Club เป็นเพียงสื่อในการลงโฆษณาเท่านั้น ซึ่งจะไม่รับผิดชอบและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในสินค้าและบริการของธุรกิจดังกล่าวข้างต้น

เนื้อหา

คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำและ/หรือพิมพ์รายการรวมถึงผลลัพธ์ของการค้นหาดังกล่าวด้วยเหตุผลสาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ใดๆ โดยใช้เว็บไซต์ของเรา สิ่งสำคัญที่สุดคือ คุณต้องไม่ติดต่อผู้โฆษณาส่วนตัวของ Thai Cannabis Club โดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ เว้นแต่คุณจะมีคำถามที่ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมที่คุณทำ

อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคและการพิมพ์ผิดพลาดบนเว็บไซต์ของ Thai Cannabis Club เนื้อหาในหน้าเหล่านี้อาจไม่ทันสมัยในบางครั้ง เราไม่มีส่วนรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลในหน้าเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบัน และเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ

ข้อมูลบนเว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและรูปภาพที่สร้างขึ้นโดยผู้ค้าส่วนตัวและผู้ค้า ตลอดจนบุคคลที่สามอื่นๆ สามารถพบได้บนเว็บไซต์ เราไม่รับผิดชอบต่อความผิดตามกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดที่สำคัญหรือความไม่ถูกต้อง

เราไม่รับประกันหรืออ้างสิทธิ์โดยนัยเกี่ยวกับ

(a) ความถูกต้องของคำแนะนำและข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่นใดที่เราเชื่อมต่อ
(b) การโฆษณาธุรกิจบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความถูกต้องของรูปภาพใดๆ บนเว็บไซต์ของเรา ความเป็นเจ้าของธุรกิจ และบริการของธุรกิจ

โฆษณาของบุคคลที่สามเผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมธุรกิจของพวกเขา เราไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ระบุไว้บนเว็บไซต์และไม่รับผิดชอบต่อธุรกิจเหล่านี้หรือความสูญเสียใดๆ ที่คุณอาจได้รับจากการซื้อของคุณ หากคุณตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของเราโดยบุคคลที่สาม สัญญาจะอยู่ระหว่างคุณและบุคคลที่สาม ไม่ใช่กับเรา

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Thai Cannabis Club

เว็บไซต์มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่บริษัทของเราไม่ดูแลในรูปแบบของแบนเนอร์ เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ได้ และด้วยเหตุนี้จึงไม่มีความรับผิดต่อเนื้อหาดังกล่าว หากผู้ใช้เลือกที่จะออกจากไซต์และเยี่ยมชมไซต์ของบุคคลที่สาม ผู้ใช้ต้องรับความเสี่ยงเอง

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์

คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราก่อน โดยจะต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเชื่อมต่อไม่ได้มาจากเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่ หากคุณมีข้อสงสัย โปรดติดต่อบริษัทของเราเพื่อขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

รายละเอียดการลงทะเบียนสมาชิก

ในการใช้บริการของบริษัทต่อไป คุณอาจต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงบางพื้นที่ของเว็บไซต์ของเรา บัญชีผู้ใช้และ ID ผู้ใช้ไม่สามารถโอนหรือขายให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และคุณตกลงที่จะไม่ลงทะเบียนในชื่อของบุคคลอื่นหรือใช้ชื่อผู้ใช้ที่เราพบว่าไม่เหมาะสม ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีและรหัสผ่านของตนแต่เพียงผู้เดียว ในการใช้บริการของบริษัทต่อไป คุณอาจต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงบางพื้นที่ของเว็บไซต์ของเรา บัญชีผู้ใช้และ ID ผู้ใช้ไม่สามารถโอนหรือขายให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และคุณตกลงที่จะไม่ลงทะเบียนในชื่อของบุคคลอื่นหรือใช้ชื่อผู้ใช้ที่เราพบว่าไม่เหมาะสม ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีและรหัสผ่านของตนแต่เพียงผู้เดียว

นโยบายการเงิน / การเรียกเก็บเงิน

การชำระเงินสำหรับการลงประกาศโฆษณารายชื่อธุรกิจของคุณจะไม่สามารถขอคืนเงินได้

การชำระเงินค่าสินค้าหรือการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์นี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้

การชำระเงินสำหรับการลงประกาศโฆษณารายชื่อธุรกิจจะถูกตั้งค่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำ ซึ่งจะถูกหักจากบัตรเครดิตของคุณโดยอัตโนมัติ จนกว่าคุณจะปิดคุณสมบัตินี้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ การชำระเงินใดๆ สำหรับรายชื่อธุรกิจจะถูกเรียกเก็บเงินตามสัญญา B2B

เราถือความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจัง และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราทำให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัย

การจัดส่งการลงประกาศโฆษณารายชื่อธุรกิจ

การลงประกาศโฆษณารายชื่อธุรกิจเป็นบริการดิจิทัล รายชื่อธุรกิจของคุณจะแสดงผลงออนไลน์บนเว็บไซต์ของเรา หลังจากการลงประกาศโฆษณาภายใน 1-3 วันทำการ

การจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ / สินค้า

สินค้าทั้งหมดมีสำหรับจัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น ในอัตราคงที่ 50 บาท

การจัดส่งจะถูกจัดส่งอย่างช้าที่สุดในวันทำการถัดไปหลังจากส่งคำสั่งซื้อ และคุณควรได้รับสินค้าตามคำสั่งซื้อออนไลน์ของคุณภายใน 2 - 5 วันทำการ โดยส่วนมากแล้ว 90% ของคำสั่งซื้อของเราจะถูกจัดส่งถึงภายใน 2 วันหลังจากทำการจัดส่ง

เมื่อคำสั่งซื้อของคุณได้รับการจัดส่งแล้ว คุณจะได้รับอีเมลแจ้งให้ทราบ

คำสั่งซื้อของคุณจะถูกส่งผ่าน Kerry Express หากต้องการติดตามสินค้าหลังจากจัดส่งแล้ว โปรดตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/

การยกเลิกการลงประกาศโฆษณารายชื่อธุรกิจ

สินค้าและการให้บริการที่ดำเนินการในธุรกิจที่ลงประกาศโฆษณากับทางเว็บไซต์ Thai Cannabis Club ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหาร เครื่องดื่ม การให้บริการทั้งหมดนั้น หากมีการใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชา จะต้องให้มีผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีสาร THC ไม่เกิน 0.2% ตามที่กฏหมายเท่านั้น ทางเว็บไซต์ Thai Cannabis Club เป็นเพียงสื่อในการลงโฆษณาเท่านั้น ซึ่งจะไม่รับผิดชอบและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในสินค้าและบริการของธุรกิจดังกล่าวข้างต้น

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือลบรายชื่อธุรกิจเมื่อใดก็ได้ หาก:

  • หลอกลวงผู้ใช้โดยปกปิดหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของผู้ลงโฆษณา
  • การสร้างข้อความที่ทำให้เข้าใจผิด ปิดบัง หรือละเว้นข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจหรือบริการของคุณ
  • การระบุชื่อธุรกิจหรือชื่อธุรกิจที่ไม่ถูกต้องซึ่งไม่ได้แสดงถึงธุรกิจที่โฆษณาไว้อย่างชัดเจน หรือทำให้เกิดความกำกวมจากธุรกิจที่คล้ายคลึงกันในโฆษณาหรือการโต้ตอบของผู้ใช้
  • โปรโมชันที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายชื่อธุรกิจ
  • สัญญาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อเสนอส่งเสริมการขายในโฆษณาที่ไม่มีอยู่

การยกเลิกคำสั่งซื้อ / สินค้า

คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้ทุกเมื่อตราบใดที่เรายังไม่ได้เริ่มกระบวนการจัดส่ง และคุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

โดยปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 30 นาทีของการสั่งซื้อ หลังจากที่เรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้

เราอาจยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราอาจยกเลิกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เมื่อใดก็ได้ หากเราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อของคุณหรือไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล และเราจะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้เราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อของคุณหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ ตัวอย่างเช่น:

  • สินค้าไม่มีในสต็อกหรือไม่มีจำหน่ายแล้ว
  • เราไม่สามารถดำเนินการตามวันจัดส่งที่คุณร้องขอได้
  • เราพบข้อผิดพลาดในราคาหรือคำอธิบายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของเรา
  • เราเชื่ออย่างมีเหตุมีผลว่าคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์จากเราโดยมีเจตนาขายต่อ
  • เนื่องจากทรัพยากรของเรามีข้อจำกัดที่คาดไม่ถึงซึ่งเราไม่สามารถวางแผนได้อย่างสมเหตุสมผล

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ คุณต้องหยุดใช้เว็บไซต์ทันที

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538