ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Apple Fritter

50/50 HYBRID

สายพันธุ์

Hybrid

THC

28%

Sativa

Indica

50% 50%
 - Apple Fritter

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Apple Fritter, sometimes referred to as "Apple Fritters," is a rare evenly balanced hybrid strain produced by crossing the traditional Sour Apple X Animal Cookies strains. It contains 50% indica and 50% sativa.

This strain is most recognized for ranking among the "World's Strongest Strains" in the 2016 edition of High Times. It delivers a powerful high and an insanely mouthwatering flavor that will leave you asking for more after just one taste.

This flower's exhale is mildly cakey vanilla with an extremely sweet fruity apple flavor that tastes exactly like a freshly cooked apple fritter. The aroma is extremely similar and also has a herbal influence.

The Apple Fritter high begins almost as soon as you breathe out for the first time, flooding your head with a rushing lift that quickly drowns out any anxious or racing thoughts.

A tingly body high will come over you as your mental state soars higher and higher, easing your sore muscles and leaving you feeling completely at ease with the world around you.

ประสิทธิผล

  • relaxed
  • tingly
  • gigly

รสชาติ

  • apple
  • cheese
  • butter

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538