ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Banana Cream Pie

50/50 HYBRID

สายพันธุ์

Hybrid

THC

20%

Sativa

Indica

50% 50%
 - Banana Cream Pie

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

ประสิทธิผล

  • aroused
  • sedated
  • sleepy

รสชาติ

  • creamy
  • fruity
  • sweet

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538