ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Cherry Stout Gelato

50/50 HYBRID

สายพันธุ์

Hybrid

THC

25%

Sativa

Indica

50% 50%
 - Cherry Stout Gelato

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

ประสิทธิผล

  • body-high
  • euphoric
  • uplifted

รสชาติ

  • cherry
  • herbal
  • sweet

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538