ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Ethos Apex

50/50 HYBRID

สายพันธุ์

Hybrid

THC

30%

Sativa

Indica

50% 50%
 - Ethos Apex

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Ethos Apex is an evenly balanced hybrid strain (50% indica/50% sativa) created through crossing the delicious Mandarin Cookies X Lilac Diesel BX3 strains.

Best known for its super relaxing high, Ethos Apex is a great high-powered hybrid that's ideal for anyone who wants to really relax after a long and stressful day. The high starts with a slow build of effects, beginning as a tingle in the back of the spine before slowly working its way into the neck, head and limbs.

You'll find your physical form filled with a deep relaxation that has you slightly couch-locked and sedated. A soothing happiness will lift your spirits, easing away any negative moods or thoughts, replacing them with stimulating tingly euphoria.

Combined with its super high 30% + average THC level and 1-2% CBD level, these effects make Ethos Apex a great choice for treating conditions such as chronic pain, depression, appetite loss or nausea, chronic stress and muscle spasms or cramps.

This bud has a sweet and sour citrusy candy flavor with a lightly flowery exhale. The aroma is very similar, although with a punch of spicy lavender and diesel to it, too.

Ethos Apex buds have oversized and super long dark olive green nugs with vivid pinkish-purple undertones, dark red-orange hairs and a frosty coating of pink and purple crystal trichomes.

ประสิทธิผล

  • hungry
  • tingly
  • sleepy

รสชาติ

  • tobacco
  • tar
  • apple

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538