ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Ethos Cookies R2

50/50 HYBRID

สายพันธุ์

Hybrid

THC

30%

Sativa

Indica

50% 50%
 - Ethos Cookies R2

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

ประสิทธิผล

  • relaxed
  • happy
  • talkative

รสชาติ

  • earthy
  • herbal
  • pungent

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538