ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Ethos Cookies R2

50/50 HYBRID

สายพันธุ์

Hybrid

THC

30%

Sativa

Indica

50% 50%
 - Ethos Cookies R2

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Ethos Cookies R2 is a high-yielding variety with large buds and intense effect. Its taste is berry, cherry, diesel.

This strain adapts easily to any growing environment.

The THC level is very high, as in many varieties of Ethos Genetics, and reaches 30%.

Because of its powerful relaxing effect, Ethos Cookies R2 is recommended only for experienced smokers.

The flowering period indoors is approximately 63 days.

ประสิทธิผล

  • relaxed
  • happy
  • talkative

รสชาติ

  • earthy
  • herbal
  • pungent

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538