ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Gary Payton

50/50 HYBRID

สายพันธุ์

Hybrid

THC

25%

Sativa

Indica

50% 50%
 - Gary Payton

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Cookies Gary Payton, also known simply as “Gary Payton,” is a rare evenly balanced hybrid strain (50% indica/50% sativa) created through crossing the classic They X Snowman strains.

Known for its hard-hitting high and long-lasting effects, Cookies Gary Payton is definitely best suited for the experienced patient. The high comes on with an almost immediate effect, slamming into your mind with a high level of potency and launching it into a state of pure euphoria.

As your mind flies higher and higher, you'll feel an increase in your energy level that is accompanied by focus and sometimes a case of the giggles. With these effects and its super high 25% average THC level and 1-5% CBD level, Cookies Gary Payton is often chosen to treat those suffering from conditions such as headaches or migraines, chronic stress or anxiety, depression and ADD or ADHD.

This bud has a spicy yet sweet and savory diesel flavor with a lightly herbal exhale. The aroma is very similar, although with a heavy pungency to it that lingers long after the nugs are burned away.

Cookies Gary Payton buds have small grape-shaped minty green nugs with bright orange hairs and a coating of frosty white crystal trichomes.

ประสิทธิผล

  • gigly
  • relaxed
  • talkative

รสชาติ

  • apricot
  • pepper
  • lavender

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538