ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Grape Diamonds

50/50 HYBRID

สายพันธุ์

Hybrid

THC

30%

Sativa

Indica

50% 50%
 - Grape Diamonds

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Grape Diamonds is an evenly balanced hybrid strain (50% indica/50% sativa) created through crossing the classic Pink Grapefruit X Member Berry strains.

Named for its gorgeous appearance and delicious flavor, Grape Diamonds packs a super giddy high that will have you flying to new heights before you know it.

Grape Diamonds buds have fat pepper-shaped minty green nugs with dark olive green leaves, deep purple undertones and a frosty thick blanketed coating of tiny sparkling purple-tinted crystal trichomes.

As you pull apart each sparkling little nugget, aromas of fresh spicy grape and sour citrus are released, all wrapped up with a skunky overtone. The flavor is very similar, with a sweet and spicy overtone that's accented by fresh grapes and sour grapefruit.

The Grape Diamonds high comes rushing in almost as soon as you exhale, launching you into an unfocused and giggly state almost immediately. A sense of sociability accompanies this giddy state, giving you the energy that you need to take on any social situation or conversation with ease.

Thanks to these effects and its high 25-30% THC level and 1% CBD level, Grape Diamonds is often chosen to treat those suffering from conditions such as chronic stress, depression or mood swings, chronic fatigue and nausea or appetite loss.

ประสิทธิผล

  • euphoric
  • relaxed
  • gigly

รสชาติ

  • citrus
  • fruity
  • grape

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538