ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Guava Gelato

50/50 HYBRID

สายพันธุ์

Hybrid

THC

18%

Sativa

Indica

50% 50%
 - Guava Gelato

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Guava Gelato is an evenly balanced hybrid strain (50% indica/50% sativa) created as a phenotype of the delicious Gelato strain. This celebrity child is best known for its super delicious flavor and long-lasting full-bodied high that's perfect for a lazy day spent at home.

Like its name suggests, Guava Gelato has a fresh and fruity tropical guava flavor with hints of sharp citrus and sour pineapple accented by a creamy exhale. The aroma is just as delicious, with a fruity overtone accented by sour pineapple, spicy citrus and a light touch of earthy herbs.

The Guava Gelato high isn't quite as bright as the flavor, with relaxing effects that will have you feeling fully couch-locked and immovable, stuck in a moment of pure heady bliss. You'll feel a light touch of focus at the onset of the high as you're filled with a happy lift, allowing you to carry on conversations although you may become super giggly at times.

This is accompanied by a super heavy body high that drops you down deep into immovable couchlock. Combined with its moderately high 13-18% average THC level, these effects make

Guava Gelato perfect for treating chronic pain, ADD or ADHD, chronic stress, headaches or migraines and insomnia. This bud has dense popcorn-shaped minty green nugs with lots of thin amber hairs and a coating of tiny crystal clear trichomes.

ประสิทธิผล

  • happy
  • relaxed
  • uplifted

รสชาติ

  • citrus
  • herbal
  • pineapple

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538