ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Kush Mint

50/50 HYBRID

สายพันธุ์

Hybrid

THC

24%

Sativa

Indica

50% 50%
 - Kush Mint

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Kush Mint is an evenly balanced hybrid strain (50% indica/50% sativa) created through a potent cross of the classic Bubba Kush X Animal Mints strains.

Perfect for any fan of a super minty flavor, Kush Mint brings on well-balanced effects that hit both mind and body with a high level of potency thanks to its super heavy 22-24% average THC level.

Kush Mint has a fabulously sharp minty taste with hints of fresh coffee and earthy cookies to it. The aroma is of earthy sweet woods and rich spicy coffee with a heavy kick of mint.

The Kush Mint high isn't quite as eye-opening as the flavor, with relaxing effects that will have you kicking back and pretty sleepy if you're not careful. It starts with a warming tingle in the spine, filling you with a sense of deep permeating relaxation that ebbs and flows outwards through your limbs until you are totally calm in both mind and body.

With these effects and its high level of potency, Kush Mint is said to be perfect for treating conditions such as chronic pain, depression, chronic fatigue and nausea or appetite loss.

This bud has fluffy oversized piecey forest green nugs with rich amber undertones, matching hairs and a coating of sparkling clear crystal trichomes.

ประสิทธิผล

  • relaxed
  • tingly
  • uplifted

รสชาติ

  • coffee
  • herbal
  • sweet

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538