ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Mac Stomper

50/50 HYBRID

สายพันธุ์

Hybrid

THC

20%

Sativa

Indica

50% 50%
 - Mac Stomper

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

MAC Stomper (50% Sativa/50% Indica), a perfect balanced hybrid created through an interesting cross of Miracle Alien Cookies x Grapestomper OG.

The hybrid strain was cultivated carefully in order to preserve the quality and potency of the flower.

The aroma that emanates from this bud is sweet and has a pronounced overtone of sour that comes from her parent, Grapestomper OG. It is accompanied by a sweet candy effect and when cracking the buds open it has a hint of earthiness.

MAC Stomper buds are tight and rounded with a lighter army green coloration due to a heavy layering of milky trichomes; all offset with bright orange pistils.

This strain has the perfect bag appeal for anyone who loves caked appearances. This strain comes through with a smooth, creamy, sweet and earthy terpene profile.

When you light up MAC Stomper, it delivers an earthy and sweet taste with a hint of tanginess and a floral finish. It is a perfect balance between subtle sweet grapes and an earthiness aftertaste.

ประสิทธิผล

  • cerebral
  • euphoric
  • energetic

รสชาติ

  • berry
  • fruity
  • sweet

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538