ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Orange Sherbet

50/50 HYBRID

สายพันธุ์

Hybrid

THC

18%

Sativa

Indica

50% 50%
 - Orange Sherbet

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Orange Sherbet is a slightly indica dominant hybrid strain that's a descendant of the super tasty Sunset Sherbet strain and perhaps the line of Orange strains.

But don't go looking for this bud – its rarity makes it a truly difficult strain to find on the medicinal market. Because it is so hard to find, there is very little credible information on Orange Sherbet available. The Orange Sherbet high is very relaxing and calming in nature, with a slightly euphoric onset that leaves you uplifted and happy.

This is accompanied by a body buzz that leaves you completely relaxed with a sense of ease. These effects make Orange Sherbet ideal for treating patients suffering from conditions such as depression, chronic stress or anxiety, and chronic pain.

Although the THC and CBD levels of Orange Sherbet are unknown, this bud is said to have a moderate THC level and a low CBD level. Orange Sherbet is said to have a taste of sweet citrus topped with earthy pine and an aroma of sweet citrus earth with a tropical fruitiness that's released as the nugs are broken apart and smoked.

Orange Sherbet buds have long spade-shaped light minty green nugs with lots of thick orange hairs and a coating of tiny amber crystal trichomes.

ประสิทธิผล

  • happy
  • talkative
  • gigly

รสชาติ

  • orange
  • citrus
  • peach

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538