ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Platinum Bubba

50/50 HYBRID

สายพันธุ์

Hybrid

THC

20%

Sativa

Indica

50% 50%
 - Platinum Bubba

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

The Platinum Bubba strain is of the Indica variety and has a THC level of +20 percent. It has a flowering time ranging from 60 to 65 days.

It produces a purple-coloured plant weighing around 125 grams and the strain has a greenish and rust colour.

It is a commonly used platinum level strain that is perfect for people suffering from severe injuries and chronic pains.

Platinum Bubba also has a strong effect on anxiety, insomnia, muscle tension, migraine, stress and
Parkinson's disease. If you are suffering from any of these conditions and want to mitigate your pain, this strain is the right match for you.

It takes a couple of minutes to properly kick-start within your body, but it soon takes over your body and mind and puts you into a deep sleep.

It relaxes you completely and most patients using it for chronic pain management hardly wake up during their sleep. It has a spicy aroma, but its flowers are sweet-tasting.

ประสิทธิผล

  • creative
  • euphoric
  • happy

รสชาติ

  • sweet
  • earthy
  • flowery

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538