ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Platinum Garlic

50/50 HYBRID

สายพันธุ์

Hybrid

THC

30%

Sativa

Indica

50% 50%
 - Platinum Garlic

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Platinum Garlic, also known as “Garlic Platinum” or “Platinum Garlic OG,” is an evenly balanced hybrid strain (50% indica/50% sativa) created through crossing the classic GMO X Platinum strains. Known for its heavy stench and gorgeous appearance, Platinum Garlic is a great choice for any hybrid lover who needs a high level of potency behind their bud.

Like its name suggests, Platinum Garlic has a super herbal and garlicky smell with hints of fresh spicy sage. The flavor is just as delicious although a little on the lighter side, with a spicy herbal taste that's accented by sage and garlic.

The Platinum Garlic high has a subtle build of effects, creeping its way into the mind before working its way throughout the entire body.

You'll find your mood suddenly lifted into a state of pure happiness and bliss while your body begins to fade away into a super relaxing physical high.

This combination will turn stoney, leaving you giggling at anything and everything while you're helplessly locked to the couch. In combination with its high 30% average THC level, these effects make Platinum Garlic a great choice for treating conditions such as depression, headaches or migraines, inflammation, nausea or appetite loss and chronic pain.

This bud has small rounded and dense olive green nugs with minty undertones, thin light orange hairs and a coating of tiny, frosty white crystal trichomes.

ประสิทธิผล

  • relaxed
  • euphoric
  • happy

รสชาติ

  • herbal
  • sage
  • spicy

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538