ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Runtz

50/50 HYBRID

สายพันธุ์

Hybrid

THC

29%

Sativa

Indica

50% 50%
 - Runtz

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Runtz is an evenly balanced hybrid strain (50% indica/50% sativa) created through a delicious cross of the infamous Zkittlez X Gelato strains.

Named for the iconic candy, Runtz brings on a super delicious fruity flavor with tropical citrus and sour berries galore. The aroma is very similar, although with a sharp spicy pineapple effect that turns slightly pungent as the sticky little nugs are broken apart and burned.

The Runtz high comes roaring in a few minutes after your final toke, first hitting your head with a calming lift before spreading its tingly tendrils throughout the rest of your body.

As the Runtz high expands, you'll begin to feel a deeply calming effect spread through your limbs, leaving you totally sedated and couch-locked, immovable for hours and hours on end before you finally fall into a deep and peaceful sleep.

Thanks to these effects and its super high 29% average THC level, Runtz is often said to be perfect for treating conditions such as insomnia, chronic pain, appetite loss or nausea and chronic stress or anxiety.

This bud has dense grape-shaped olive green nugs with thin orange hairs, dark purple undertones and a coating of frosty tiny white purple-tinted crystal trichomes.

ประสิทธิผล

  • relaxed
  • sleepy
  • uplifted

รสชาติ

  • fruity
  • pineapple
  • sweet

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538