ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

10th Planet

Indica Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

25%

Sativa

Indica

40% 60%
 - 10th Planet

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

10th Planet is a rare slightly indica dominant hybrid strain (60% indica/40% sativa) created through crossing the classic Planet of the Grapes X Quattro Kush strains.

The perfect well-balanced bud for any indica lover, 10th Planet gets its name from the mysterious 10th planet discovered by NASA in the past few years.

The high starts with a lifted feeling that fills the mind with an unfocused headiness, leaving you giggly and blissfully unaware of anything happening around you.

As your mind settles into this strong state of blank euphoria, a relaxing body high will wash over you, leaving you totally calm and at ease for hours on end.

Thanks to these effects and its high 20-25% average THC level and 1% CBD level, 10th Planet is often chosen to treat those suffering from conditions such as chronic stress, depression, headaches or migraines, chronic pain and mood swings.

This bud has a sweet and fruity flavor with a slightly skunky sour citrus exhale.

The aroma is very heavy and pungent with an earthy skunky overtone that turns spicy and gassy as the nugs are broken apart and burned away.

10th Planet buds have oversized heart-shaped fluffy dark olive green nugs with purple undertones, red-orange thick hairs and a coating of purple-tinted crystal trichomes.

ประสิทธิผล

  • gigly
  • tingly
  • relaxed

รสชาติ

  • blue cheese
  • skunk
  • citrus

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538