ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Black Truffle

Indica Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

27%

Sativa

Indica

40% 60%
 - Black Truffle

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Black Truffle is a rare slightly indica dominant hybrid strain (60% indica/40% sativa) created through an unknown combination of other hybrid strains.

Although its exact parentage is kept a closely guarded secret, Black Truffle is often thought to be a member of the Truffle family due to its delicious flavor and amazing effects. Much like its namesake treat, Black Truffle has a sweet taste of spicy coffee and fresh fruity grapes and blueberries.

The aroma is just as delicious, much like a fresh cup of spicy black coffee accompanied by a bowl of fresh blueberries.

The Black Truffle is one that will leave you begging for more after just one taste, with a surprisingly focused overtone that lends itself well to treating fatigue and inattention.

The high hits you almost as soon as you exhale right between the eyes, launching your mind into an energetic cerebral state that’s filled with focus and creativity. At the same time, your body will start to settle down into a physically relaxing state that has you feeling kicked back. The cerebral effects will quickly turn heady, leaving you sleepy and dozing off before you know it.

In combination with its high 26-27% average THC level, these effects make Black Truffle a great choice for treating those suffering from ADD or ADHD, chronic pain, depression, chronic stress and chronic fatigue.

This bud has oversized and dense heavy diamond-shaped dark olive green nugs with thin orange hairs and a coating of frosty, dark crystal trichomes.

ประสิทธิผล

  • creative
  • euphoric
  • happy

รสชาติ

  • berry
  • blueberry
  • fruity

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538