ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Blue Burst

Indica Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

31%

Sativa

Indica

20% 80%
 - Blue Burst

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Blue Burst is an indica dominant hybrid strain (80% indica/20% sativa) created through crossing the gorgeous Purple Thai X Afghan strains. Named for its delicious flavor and gorgeous appearance, Blue Burst is the perfect bud for any indica lover.

This bud has a fat oversized spade-shaped dark olive green nugs with deep blue undertones, thin orange hairs and a thick frosty coating of tiny, blue-tinted white crystal trichomes. As you pull apart each glittering little nugget, aromas of fresh berries and sour apples are released. The flavor is very similar, with a taste like a sour Granny Smith apple accented by fresh blueberries and red fruits.

The Blue Burst high is just as delightful, with calming and lifting effects that will have you feeling focused and lifted with a super relaxing physical high from head to toe. You'll feel the cerebral effects hit your first, working their way into your mind with a happy sense of focus that clears the mind and helps you get to work on anything on your to-do list.

As your mind reaches new heights of clarity, a super soothing effect will wash over your body, leaving you feeling super relaxed and slightly physically stoned at times.

With these effects and its super high 31% average THC level, these effects are perfect for experienced patients suffering from conditions such as chronic stress or anxiety, depression, chronic pain and insomnia.

ประสิทธิผล

  • aroused
  • euphoric
  • happy

รสชาติ

  • berry
  • fruity
  • sweet

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538