ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Compound Z

Indica Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

22%

Sativa

Indica

40% 60%
 - Compound Z

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

ประสิทธิผล

  • creative
  • euphoric
  • relaxed

รสชาติ

  • apple
  • creamy
  • fruity

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538