ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Confetti Cake

Indica Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

20%

Sativa

Indica

40% 60%
 - Confetti Cake

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

ประสิทธิผล

  • aroused
  • gigly
  • relaxed

รสชาติ

  • flowery
  • pungent
  • tobacco

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538