ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Disco Star

Indica Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

31%

Sativa

Indica

20% 80%
 - Disco Star

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

ประสิทธิผล

  • couch-lock
  • relaxed
  • sleepy

รสชาติ

  • earthy
  • garlic
  • pine

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538