ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Do-Si-Dos

Indica Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

30%

Sativa

Indica

30% 70%
 - Do-Si-Dos

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Do-Si-Dos is an indica dominant hybrid (70% indica/30% sativa) strain created through crossing the potent Girl Scout Cookies with Face Off OG. Named for the favorite Girl Scout Cookie, Do-Si-Do has a sweet addicting minty cookie flavor that you won't be able to get enough of. Just be warned – with its super powerful 28-30% THC level it's easy to overdo it. The smell of Do-Si-Do is just as intoxicating as the flavor, with a sweet minty aroma that's accented by fresh lime and pine. Once you get past the flavor, the effects are just as addicting. The Do-Si-Do high hits you fast and hard with a cerebral rush of euphoric energy that lasts for only a few moments before fading into a happy stoney introspection. As your mind falls deeper and deeper into itself, a warming body buzz will start to wash over you, first moving down your spine before extending through your limbs, leaving you helplessly sedated and completely couch-locked. With these hard-hitting effects, Do-Si-Do is said to be perfect for the experienced user suffering from conditions such as insomnia, chronic pain, nausea, and depression. Do-Si-Do buds have conical olive green nugs with bright amber hairs, purple leaves, and a sticky coating of sweet syrupy resin that coats each and every bright frosty white trichome.

ประสิทธิผล

  • euphoric
  • happy
  • uplifted

รสชาติ

  • lime
  • nutty
  • pine

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538