ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Garlic Drip

Indica Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

21%

Sativa

Indica

30% 70%
 - Garlic Drip

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

ประสิทธิผล

  • cerebral
  • euphoric
  • relaxed

รสชาติ

  • pungent
  • sage
  • spicy

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538