ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Grape Pie

Indica Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

22%

Sativa

Indica

30% 70%
 - Grape Pie

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

ประสิทธิผล

  • euphoric
  • happy
  • tingly

รสชาติ

  • fruity
  • grape
  • sweet

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538