ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Grape Pie

Indica Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

22%

Sativa

Indica

30% 70%
 - Grape Pie

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Grape Pie is an indica dominant hybrid strain created through crossing the delicious Grape Stomper X Cherry Pie strains. After one taste of this delicious pie, you'll totally want to take another bite again and again. This baby has a rich fruity berry pie flavor with a nutty exhale that's slightly spicy.

The aroma is of earthy herbs and fruity berries with a sweet sugary and spicy overtone that lingers long after the nugs are burned away.

The Grape Pie high is just as intoxicating as the flavor, with euphoric effects that will have you kicking back in no time at all. It starts in the head with a light tingly feeling that quickly expands through both mind and body, leaving you feeling totally euphoric and kicked back before you know it.

This won't leave you feeling too sedated or sleepy, rather just completely at ease with the world around you.

With these effects and its high 20-22% average THC level, Grape Pie is often chosen to treat those suffering from conditions such as chronic stress or anxiety, depression, insomnia, chronic pain and mood swings.

This bud has small rounded dark olive green nugs with deep orange hairs and a coating of tiny frosty amber crystal trichomes.

ประสิทธิผล

  • euphoric
  • happy
  • tingly

รสชาติ

  • fruity
  • grape
  • sweet

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538