ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Ice Cream Cake

Indica Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

18%

Sativa

Indica

25% 75%
 - Ice Cream Cake

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Ice Cream Cake is a rare indica dominant hybrid strain (75% indica/25% sativa) created through a cross of the Gelato 33 X Wedding Cake strains.

With this bud, the name says it all in the flavor department. Ice Cream Cake packs a super delicious cheesy creamy flavor with a sweet nuttiness that lingers long after you finish your final toke. The aroma is of the same nature, with a light pungent effect to it that's released as the nugs are burned.

The Ice Cream Cake high is just as beautiful as the flavor, with lifted and relaxing effects that will have you kicking back in no time flat. The high starts with a rush of cerebral effects that lift your mind into a state of pure happiness and ease, pushing out any negative or racing thoughts immediately.

Soon after, a relaxing body high will start to creep into your physical form, leaving you falling deeper and deeper into a couch-locked state of sedation before you eventually begin to drift away.

With these calming effects and its high 25% average THC level, Ice Cream Cake is said to be perfect for treating those suffering from depression, chronic pain, insomnia, and nausea or appetite loss.

This bud has small dense grape-shaped forest green nugs with thick orange hairs and frosty white crystal trichomes.

ประสิทธิผล

  • hungry
  • relaxed
  • uplifted

รสชาติ

  • cheese
  • nutty
  • sweet

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538