ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Ice Cream Cake

Indica Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

19%

Sativa

Indica

25% 75%
 - Ice Cream Cake

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

ประสิทธิผล

  • hungry
  • relaxed
  • uplifted

รสชาติ

  • cheese
  • nutty
  • sweet

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538