ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

King’s Kush

Indica Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

27%

Sativa

Indica

10% 90%
 - King’s Kush

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

ประสิทธิผล

  • euphoric
  • relaxed
  • uplifted

รสชาติ

  • diesel
  • fruity
  • pungent

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538