ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Lemon Diesel

Indica Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

23%

Sativa

Indica

30% 70%
 - Lemon Diesel

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

ประสิทธิผล

  • euphoric
  • focused
  • happy

รสชาติ

  • citrus
  • diesel
  • spicy

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538