ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Oreoz

Indica Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

22%

Sativa

Indica

30% 70%
 - Oreoz

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Oreoz is an indica dominant hybrid strain (70% indica/30% sativa) created through crossing the delicious Cookies N Cream X Secret Weapon strains.

Named for its super delicious flavor, Oreoz is a great choice for any indica lover who's after a high level of potency and a great taste, too. Like its name suggests, Oreoz packs a taste that's almost like a cup of Oreo dirt pudding, with sweet yet spicy chocolate and delicious nuttiness. The aroma is very similar, although with a touch of pungent diesel to it, too.

The Oreoz high hits you almost as soon as you exhale, slamming into both mind and body with long-lasting effects that will have you soaring for hours on end. The high begins with a boost of cerebral effects, filling your mind with an uplifted sense of happiness that instantly washes away any negative or racing thoughts.

As your mind flies higher and higher and your happiness expands, you'll be slammed with a heavy case of the munchies and a light physical high that helps you relax while you snack.

Combined with its super high 33% average THC level, these full-bodied effects make Oreoz a great choice for treating those suffering from conditions such as appetite loss or nausea, depression, insomnia, chronic stress and gastrointestinal disorders.

This bud has dense and lumpy bright neon green nugs with deep amber hairs and a coating of matching crystal trichomes dripping with sweet sticky resin from top to bottom.

ประสิทธิผล

  • hungry
  • happy
  • relaxed

รสชาติ

  • tobacco
  • vanilla
  • coffee

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538