ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Papaya Punch

Indica Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

29%

Sativa

Indica

40% 60%
 - Papaya Punch

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

ประสิทธิผล

  • creative
  • sleepy
  • relaxed

รสชาติ

  • berry
  • fruity
  • tropical

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538