ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Papaya Punch

Indica Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

29%

Sativa

Indica

40% 60%
 - Papaya Punch

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Papaya Punch is a slightly indica dominant hybrid strain (60% indica/40% sativa) created through crossing the infamous Papaya X Purple Punch strains.

Famous for its super sweet flavor and head-spinning effects, Papaya Punch is perfect for any indica lover who really wants to kick back and relax after a long and stressful day. The high starts with a slight lift, filling you with a sense of cerebral calm and ease that's blissful and heady in nature.

As your mind settles into this relaxing state, you'll feel an influx of creativity and sociability that lends itself incredibly well to any conversation with friends.

A deep-felt body high comes next, creeping into your limbs before leaving you feeling heavy and immovable, fully couch-locked and pretty happy about it. This combination quickly turns sedative, leaving you sleepy, fading in and out before you finally pass out.

With these effects and its super high29% average THC level, Papaya Punch is often chosen to treat conditions such as insomnia, chronic stress or PTSD, chronic pain and depression.

This bud has a sweet tropical berry flavor with a lightly spicy exhale. The aroma is very similar, although with a notable punch of cheese to it, too.

Papaya Punch buds have flat and dense heart-shaped forest green nugs with furry orange hairs and a coating of frosty milky amber crystal trichomes.

ประสิทธิผล

  • creative
  • sleepy
  • relaxed

รสชาติ

  • berry
  • fruity
  • tropical

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538