ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Tahoe Cookies

Indica Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

29%

Sativa

Indica

30% 70%
 - Tahoe Cookies

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Tahoe Cookies, also known as "White Tahoe Cookies”, is an indica dominant hybrid strain created through crossing The White X Tahoe OG X an unknown Girl Scout Cookies cut.

Tahoe Cookies has a gorgeous appearance, with deep olive rounded nuggets accented by purple undertones and dark amber hairs. Each little nug is completely and totally covered with tiny white crystal trichomes that look slightly purple in the right light.

As you break apart each glittery little nug, aromas of earthy hash and nutty citrus are released. The flavor is very sweet, with tastes of tree fruit and herbs accented by a spicy earthy effect upon exhale.

The Tahoe Cookies high comes almost immediately after your first toke, filling you with euphoria that infuses your mind with pure creativity.

As your mind soars to new heights, a relaxing body buzz will soon wash over you, leaving you tingly, giggly, and slightly aroused This effect soon turns sedative, lulling you into a sleepy, unfocused state that can last for hours without relief.

ประสิทธิผล

  • aroused
  • creative
  • euphoric

รสชาติ

  • citrus
  • fruity
  • herbal

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538