ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Thug Roze

Indica Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

30%

Sativa

Indica

40% 60%
 - Thug Roze

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Thug Roze R1 de Ethos Genetics they are seeds feminized result of crossing (California Black Rozé x Lilac Diesel #22) x End Game Punch Line #3

California Black Rose it is an original variety of the bank Dying Breed Genetics and previously used by Ethos on varieties such as Ethos Hash Plant Bx1.

This plant originates from the crossing of Rose and OG Eddy.

She stands out for her unique and enticing fruity aroma with an added kush gas thanks to OG Eddy.

ประสิทธิผล

  • relaxed
  • happy
  • euphoric

รสชาติ

  • berry
  • diesel
  • sweet

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538