ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

White Truffle

Indica Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

25%

Sativa

Indica

30% 70%
 - White Truffle

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

ประสิทธิผล

  • tingly
  • relaxed
  • aroused

รสชาติ

  • butter
  • nutty
  • skunk

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538