ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

White Truffle

Indica Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

25%

Sativa

Indica

30% 70%
 - White Truffle

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

White Truffle is an indica-dominant hybrid marijuana strain that is a type of Gorilla Butter. This strain produces a quick-hitting head high that will clear your mind of worry.

Eventually, these effects can be felt throughout your body, leaving you in a relaxing trance.

Consumers who have enjoyed White Truffle weed describe the high as "calming and slightly buzzy."

This strain is best when enjoyed after a long day of work or during the evening hours to relax and unwind.

White Truffle features a savory and earthy flavor profile accompanied by a mild skunky aroma. Medical marijuana patients choose White Truffle to relieve symptoms associated with stress and fatigue.

According to growers, this strain will flower into dense spade-shaped buds with deep purple foliage that almost appears black.

ประสิทธิผล

  • tingly
  • relaxed
  • aroused

รสชาติ

  • butter
  • nutty
  • skunk

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538