ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Banana Sundae

Sativa Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

18%

Sativa

Indica

70% 30%
 - Banana Sundae

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

ประสิทธิผล

  • body-high
  • creative
  • relaxed

รสชาติ

  • creamy
  • fruity
  • sweet

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538