ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Black Cherry Soda

Sativa Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

22%

Sativa

Indica

80% 20%
 - Black Cherry Soda

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Black Cherry Soda is a sativa dominant strain with a 20:80 indica/sativa ratio. Looking at the buds, you will come to realize this is what a beautiful strain should look like in the first place. It is incredibly tempting. You will have to see it to believe it, as a picture will never do any justice to the strain and what it has to offer.

The buds are incredibly dense and are covered by tiny crystals and orange hairs creeping through. Additionally, you will notice hues of purple that mix well with shades of light green. It has a very unique berry smell and is quite similar to Blue Dream in this regard. As for the taste, it is no different from its scent.

The strain has a very uplifting high, it is quite potent, but that should not frighten you from giving it a try.

The high starts from the back of your head and makes its way to the back of your ears. Black Cherry Soda offers a cerebral experience unlike any other.

A few more hits and you will feel the high setting in on your shoulders. It has an amazing upper body tingle that packs quite a punch. That being said, the strain is incredibly effective for treating various conditions like depression, anxiety and even stress.

ประสิทธิผล

  • relaxed
  • energetic
  • creative

รสชาติ

  • berry
  • sweet
  • tree fruit

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538