ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Freakshow

Sativa Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

20%

Sativa

Indica

90% 10%
 - Freakshow

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Freakshow, also known as “Freakshow!,” “The Freakshow” or “Shapeshifter,” is a heavily sativa dominant hybrid strain (90% sativa/10% indica) created as a mutant of an unknown sativa. One curious thing to note about Freakshow is that it has a wide range of effects, although they primarily stick to the head.

A common thread among all varieties of Freakshow is that the high begins with a tingle felt in the brain and behind the eyes, almost like a mental itch that desperately needs scratching. Soon this tingly sense will grow and expand, activating your senses and filling you with a feeling of lifted sociability.

This is often accompanied by a feeling of physical calm that washes over your body and helps you feel fully relaxed from head to toe.

Another common thread with Freakshow is that it will leave you with a pretty powerful case of the munchies, so be sure to have some snacks on hand! Combined with its high 19-20% average THC level, these effects make Freakshow a great choice for treating chronic pain, depression, muscle spasms or cramps , chronic stress and appetite loss or nausea.

This bud has a sweet and fruity cherry citrus flavor with a lightly spicy and cheesy aroma to go with it.

Freakshow buds have fat heart-shaped bright neon green nugs with lots of thick light orange hairs and chunky golden-white crystal trichomes.

ประสิทธิผล

  • happy
  • relaxed
  • uplifted

รสชาติ

  • citrus
  • fruity
  • sweet

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538