ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Grape Sorbet

Sativa Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

18%

Sativa

Indica

65% 35%
 - Grape Sorbet

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Grape Sorbet is a sativa dominant hybrid (65% sativa/35% indica) strain created through a cross of the popular Blue Satellite X Cinderella 99 strains.

This tasty bud gets its name from its extremely delicious flavor and smell. Grape Sorbet has a sweet fruity berry taste with hints of tangy grape and vanilla upon exhale. The aroma is very sweet, with an earthy berry tinge and a grape hint as the nugs are broken apart. In addition to its sweet fruity flavor, Grape Sorbet has a sweet cerebral high that is certain to get your day going.

It starts almost immediately after toking with an uplifted energetic effect that leaves you motivated and ready to go. This head high relaxes your mind, melting you into a slight body buzz with significant pain relief and a slight case of the munchies that won't overwhelm your senses or leave you unable to function.

These potent effects and its moderately high 18% average THC level make Grape Sorbet perfect for treating patients suffering from conditions such as chronic anxiety or stress, chronic pain, cramps, eye pressure, chronic fatigue, and appetite loss.

This bud has small super piecey grape-shaped light minty green nugs with sparse amber hairs and a fine frosty coating of tiny crystal trichomes.

ประสิทธิผล

  • cerebral
  • energetic
  • uplifted

รสชาติ

  • berry
  • fruity
  • grape

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538