ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Jet Fuel

Sativa Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

19%

Sativa

Indica

70% 30%
 - Jet Fuel

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Jet Fuel, also known more commonly by the name “G6,” is a sativa dominant hybrid (70% sativa/30% indica) strain created through crossing the infamous Aspen OG X High Country Diesel strains.

With its powerful 19% THC level and soaring effects, Jet Fuel is often said to be the “cocaine of marijuana.” And after one hit of this heavy hitter, you'll definitely see why.

The Jet Fuel high smashes into you with an immediate effect felt right in the forehead and behind the eyes. You'll feel euphoric and uplifted with a sense of tingly cerebral energy that can leave you super giggly at times.

As your mind soars through the clouds, your body will succumb to a feeling of complete relaxation that doesn't cause sedation or couch-lock, but rather leaves you incredibly lazy.

With these powerful effects, Jet Fuel is often a patient choice for treating chronic fatigue, migraines or tension headaches, chronic stress, mood swings, and depression.

Jet Fuel has lumpy and flat heart-shaped olive green nugs with furry amber hairs decked in glittering amber crystal trichomes.

The flavor is incredibly pungent with a diesel overtone accented by sweet skunk. Jet Fuel's aroma is even stronger, with a pungent diesel effect topped with sweet skunk and pine.

ประสิทธิผล

  • cerebral
  • euphoric
  • energetic

รสชาติ

  • diesel
  • pine
  • pungent

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538