ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

LA Amnesia

Sativa Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

28%

Sativa

Indica

80% 20%
 - LA Amnesia

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

LA Amnesia, sometimes referred to as "LA Amnesia Kush," is a hybrid strain produced by crossing the traditional Amnesia X Kush strains that has an 80/20 sativa/indica ratio.

LA Amnesia's quick-acting, hard-hitting high will have you up and moving in no time, making it the ideal head-spinning wake-and-bake.

As soon as you exhale, you'll experience a burst of joyful energy that will light up your eyes and start the wheels in your head rolling right away.

You'll have the energy and inspiration to tackle everything on your to-do list with ease. Then you feel a sudden, intense hunger, and you start scrounging about for anything and everything to eat.

These effects, along with its extremely high average THC content of 20–25% and low CBD content of 1%, make LA Amnesia ideal for treating chronic pain, nausea or appetite loss, chronic lethargy, and depression.

This flower has a fruity, floral exhale with a sweet and tangy citrus flavor. Although a little hotter, the scent is fairly similar and also contains undertones of sour herbs and fresh earth.

LA Amnesia buds have freezing white crystal trichomes covering their tapered spade-shaped forest green nugs with brilliant neon overtones, orange hairs, and orange hairs.

ประสิทธิผล

  • creative
  • energetic
  • euphoric

รสชาติ

  • citrus
  • flowery
  • fruity

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538