ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Mandarin Cookies R3

Sativa Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

20%

Sativa

Indica

70% 30%
 - Mandarin Cookies R3

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

ประสิทธิผล

  • euphoric
  • happy
  • relaxed

รสชาติ

  • orange
  • skunk
  • spicy

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538