ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Mandarin Cookies V1

Sativa Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

26%

Sativa

Indica

70% 30%
 - Mandarin Cookies V1

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Mandarin Cookies V1 is a rare sativa dominant hybrid strain (70% sativa/30% indica) created through crossing the classic Cookies X Mandarin Sunset strains.

If you're looking for a super bright flavor and a loud high, you've found it! Mandarin Cookies packs a sharp tangy citrus flavor with hints of rich nutty herbs upon exhale, almost like an almond cookie!

The aroma is very earthy and kushy with a sour
tangerine overtone that turns slightly pungent as the nugs are burned.

The Mandarin Cookies V1 high is just as eye-opening as the flavor, with a lifted high that hits both mind and body with an almost frenzied sense of energy and motivation.

You'll feel a rush of euphoria first that fills your mind with a sense of tingly creativity and energy. Soon, this effect will push out any negative or racing thoughts, leaving you slightly unfocused without affecting your energy in the slightest.

This is accompanied by a light relaxing body high that keeps your limbs in a state of calm without causing sedation.

ประสิทธิผล

  • energetic
  • relaxed
  • uplifted

รสชาติ

  • citrus
  • herbal
  • orange

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538