ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

NYC Diesel

Sativa Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

21%

Sativa

Indica

60% 40%
 - NYC Diesel

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Sour Diesel meets an original Afghani or Hawaiian strain in this sativa-dominant hybrid (60:40 sativa/indica ratio).

NYC Diesel carries strong sativa genes from its Sour Diesel mother, while the father plant was either indica- or sativa-dominant.

This strain is a good choice for busy days and social occasions, as it provides a peppy cerebral high with strong energy.

THC levels can exceed 21%, making this a particularly potent medical option. CBD concentration, on the other hand, is very low, typical for a sativa. The high comes with a strong shot of euphoria, a mood boost, and a spark of creativity. It's most useful when treating anxiety, chronic pain, and depression.

It can also be an effective appetite stimulant. Negative effects are limited, especially paranoia, and that makes this an ideal choice for patients suffering from chronic anxiety. A strong, pungent fuel flavor predominates in this Diesel descendant, along with additional chemical notes.

NYC Diesel should be relatively easy to find in New York State, though it's probably more popular on the West Coast, especially in California, Oregon, and Washington State.

It is also sold in Nevada and Michigan.

ประสิทธิผล

  • energetic
  • euphoric
  • happy

รสชาติ

  • diesel
  • grapefruit
  • citrus

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538