ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Pineapple Express

Sativa Dominant Hybrid

สายพันธุ์

Hybrid

THC

25%

Sativa

Indica

60% 40%
 - Pineapple Express

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

ประสิทธิผล

  • energetic
  • euphoric
  • focused

รสชาติ

  • pineapple
  • citrus
  • sweet

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538