ข้อมูลกัญชา

แสดงผล

Golden Tiger

100% SATIVA

สายพันธุ์

Sativa

THC

24%

Sativa

Indica

100% 0%
 - Golden Tiger

รายละเอียดข้อมูลกัญชา

Golden Tiger is a super rare sativa strain created through crossing (Koh Chang Thai X Hmong Thai) X (Malawi X 3rd Generation Malawi).

The Golden Tiger high has everything you love of a classic sativa strain, with energizing and lifted effects that last for hours on end without relief.

You'll feel Golden Tiger come roaring in a few minutes after your last exhale, building behind the eyes with a soaring lifted euphoria.

This effect infuses you with a light touch of focus and creative energy that lends itself well to any mental task at hand that requires a little bit of brainpower.

In combination with its super high 18-24% average THC level, Golden Tiger is said to be perfect for treating a variety of conditions including depression, chronic fatigue, headaches or migraines, and chronic stress or anxiety.

This bud has a sweet vanilla apricot flavor with a minty earthy exhale. The aroma is very earthy with a citrus floral overtone accented by sharp mint and sour lemons.

Golden Tiger buds have fluffy rounded long neon green nugs with bright amber undertones, vivid orange hairs, and a coating of tiny golden amber crystal trichomes.

ประสิทธิผล

  • talkative
  • energetic
  • uplifted

รสชาติ

  • spicy
  • apricot
  • sage

บริษัท ไทย แคนนาบิส คลับ จำกัด

ที่อยู่บริษัท: 1, อาคารวสุ 1 ชั้น P ห้อง P01 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105565171538